Hitelesítések

  • Hiteles másolatok,
  • aláírási címpéldányok,
  • aláírásminták,
  • hiteles cégkivonatok,
  • hiteles kivonatok a társadalmi szervezetek/közintézmények nyilvántartásából,
  • hiteles tulajdoni lap másolatok,
  • bármely közhiteles nyilvántartás tartalmának tanúsítása.