Ténytanúsítványok és nemperes eljárások

 • jogi tények tanúsítása jegyzőkönyvi formában (építési hibák, weblap jogsértő tartalmának, sorsolás eredményének, tanácskozásnak/határozatnak, jognyilatkozat (pl.: felmondás) közlésének stb. tanúsítása),
 • előzetes bizonyítás elrendelése,
 • szakértő kirendelése,
 • élettársi kapcsolatok nyilvántartásába történő bejegyzés,
 • Kbt. szerinti nyilatkozat kizáró okokról, bármely egyéb Kbt. szerinti ténytanúsítás,
 • hagyatéki eljárás,
 • elveszett, megsemmisült értékpapír semmissé nyilvánítása,
 •  fizetési meghagyás kibocsátása,
 • végrehajtás elrendelése jogerős fizetési meghagyás alapján, ill. közjegyzői okirat alapján a közjegyzői okirat záradékolásával,
 • európai fizetési meghagyás kibocsátása és végrehajtásának elrendelése,
 • bármely joghatás kiváltására alkalmas tény (jogi tény) tanúsítása.