Jogügyletek, jognyilatkozatok

  • ingatlan és ingó adásvétele, cseréje, ajándékozása, tartási- életjáradéki szerződések,
  • használati/haszonélvezeti jogot alapító szerződések,
  • kölcsönszerződések
  • tartozáselismerő/kötelezettségvállaló nyilatkozatok
  • felmondások és egyéb jognyilatkozatok 
  •  bérleti szerződések, bérlői kötelezettségvállaló nyilatkozatok,
  • házassági/élettársi vagyonjogi ill. vagyonközösséget megszüntető szerződések közokiratba foglalása és közhiteles nyilvántartásba vétele,
  • közvégrendeletek, végintézkedések
  • reprodukciós eljáráshoz szükséges nyilatkozatok, egyéb nyilatkozatok az eü törvény alapján,
  • bármely végrehajtható kötelezettség vállalásáról szóló nyilatkozat vagy szerződés közjegyzői okiratba foglalása